Wszystkie wpisy, których autorem jest Jacek Kluszewski

Domy ze słomy

Ściślej mówiąc to budownictwo w szkielecie drewnianym, gdzie warstwę ocieplenia i wypełnienia ścian  stanowi kostka prasowanej słomy, otynkowanej gliną. Nie ma tu znaczenia gatunek zboża z którego są sprasowane kostki – najlepiej do tego celu nadaje się słoma żytnia. Kostka powinna być przede wszystkim sucha i dobrze sprasowana, wolna od pleśni. Istotnym jest aby słoma nie miała ziaren zboża, a najlepiej kłosów.
Same sprasowane kostki słomy pozwalają na wznoszenie ścian budynków parterowych i takie budynki mieszkalne są również realizowane, ale w tym artykule zajmę się budynkami mieszkalnymi o konstrukcji szkieletu drewnianego. Czytaj dalej Domy ze słomy

Jak zbudować współczesną stajnię przyjazną dla koni i jeźdźców

„Stajnie jako budynki do przechowywania i wychowywania zwierząt domowych jak: koni,bydła rogatego, świń owiec i drobiu powinny dostarczać im lepszych warunków życiowych, niż te, jakie zwierzę – żyjąc w stanie dzikim – znajduje w naturze . Budynki te zatem należy podmakaniem wód zaskórnych lub opadowych , o wnętrzu jasnem , oświetlonem , jednak nierażąco , o odpowiedniej ilości powierza , które nadto ciągle , lecz bez przeciągów , dałoby się zmienić, w zimie utrzymać w stanie odpowiednio ciepłym , lecie zaś chłodnym; nadto zabudowania te pod względem swych rozmiarów odpowiadać powinny ilości utrzymywanych tam zwierząt , których nie należy krępować zbytnią ciasnotą .(…)”  – ze wstępu do książki „Odbudowa polskiej wsi. Projekty chat i zagród włościańskich” wydanej w Krakowie 1915. Czytaj dalej Jak zbudować współczesną stajnię przyjazną dla koni i jeźdźców

Dwór energooszczędny pod Długosiodłem.

Czy Dwór Polski może być energooszczędny?

Nie tylko może, ale w założeniach jest. Jeśli przeanalizujemy założenia usytuowania, kształtu budynku, rozłożenia funkcji wobec ogrzewania słońcem, rozmieszczenie źródeł ciepła i elementów akumulujących ciepło, to szybko dojdziemy do wniosku, że przodkowie brali pod uwagę nie tylko jego reprezentacyjny wygląd, ale i kwestie zminimalizowania kosztów ogrzewania. Czytaj dalej Czy Dwór Polski może być energooszczędny?