Wszystkie wpisy, których autorem jest Jacek Kowalski

W 2014 roku odszedł ostatni klucznik polskiego dworu: Tadeusz Osyra

Lecz on zwał się Rębajło, a o jego herbach
Nie wiadomo. Klucznikiem siebie tytułował […]
Choć nie miał co otwierać, bo zamku podwoje
Stały otworem, przecież wynalazł drzwi dwoje;
Sam je własnym nakładem naprawił i wstawił
I drzwi tych odmykaniem codziennie się bawił.

[Pan Tadeusz II, 158-166]

Tadeusz Osyra odszedł w piątek rano 5 XII AD 2014
pogrzeb odbył się w środę 10 XII, godz. 11.00
na cmentarzu w Rogalinku pod Poznaniem
r e q u i e s c a t   i n   P a c e  !

Czytaj dalej W 2014 roku odszedł ostatni klucznik polskiego dworu: Tadeusz Osyra