Geneza dworu polskiego oraz album IMAGINE

Z najnowszych publikacji na portalu polecamy artykuł dra Zygmunta Jasłowskiego „Dwór drewniany jako wytwór genius loci” kontynuujący nasze wcześniejsze, małe rozważania o genezie dworu polskiego oraz recenzję książki Dwory polskie – najpiękniejsze posiadłości ziemskie wydanej w cyklu IMAGINE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *