Pałac w Jankowicach

Pałac w JankowicachPodróżując wiele po Księstwie zauważyłem, że pamiątki nasze – dwory i dworki szlacheckie – owe świadki dawnej świetności, z dniem każdym uszczuplają się już to przez przebudowywania historycznych siedzib naszych przodków, już to przez rozbieranie i stawianie nowych. Dziś nie wiemy czy autor pisząc we wstępie do swojego albumu słowa o przebudowywaniu dworów miał na myśli m.in. akurat pałac-willę w Jankowicach. Jednakże pewnym jest, że wykonana przez niego fotografia była jedną z ostatnich, jeśli nie ostatnią fotografią tego budynku w jego pierwotnej, sześciennej bryle.

Wybudowany około 1803 roku na zlecenie Wawrzyńca Engestroma przez berlińsko-poznańskiego architekta Dawida Gilly’ego budynek stanowił przykład wiejskiej willi w stylu klasycyzmu romantycznego. Kiedy Leonard Durczykiewicz uwieczniał na zdjęciu ziemiańską siedzibę w Jankowicach, należała ona do hrabiego Stefana Kwileckiego.

To właśnie na życzenie Kwileckiego architekt Roger Sławski w 1912 roku rozbudował budynek zmieniając prawie całkowicie jego kształt. Dodano wówczas piętrowe skrzydła i przyozdobiono całość portykami kolumnowymi. Pomimo dokonanych zmian, porównawszy zdjęcia z okresu dwóch ostatnich stuleci wyraźnie dostrzec można kształt pierwotnej willi.

Dwór w Jankowicach

Dwór w Jankowicach

Stan budynku: dobry, w trakcie prac
Stan parku: zaniedbany
Dostępność: z zewnątrz

Leonard Durczykiewicz w sklepie Stylowy Dwór

Bibliografia:

1.    „Dwory polskie w Wielkim Księstwie Poznańskiem”, Leonard Durczykiewicz
2.    „Dwory i pałace wiejskie w Wielkopolsce”, Marcin Libicki, Piotr Libicki

Łukasz Górka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *