Wielkopolskie rody ziemiańskie – Andrzej Kwilecki

Książka Andrzeja Kwilecekiego „Wielkopolskie rody ziemiańskie” kolejną nowością w Księgarni Budujemy Dwór.

Wielkopolskie rody ziemiańskie mają długą, znaną z przekazów źródłowych historię. Jeżeli trwały i rozwijały się w ciągu wieków, to ocenić je w sposób jednoznaczny jest bardzo trudne, a nawet niemożliwe. Dzieje każdego takiego rodu obejmują bowiem kilkanaście pokoleń i wiele postaci o skomplikowanych biografiach. Ich losy lub najważniejsze epizody z życia, działalności oraz środowiska rodzinne są często udokumentowane i opisane, na przykład w literaturze, korespondencji, pamiętnikach. Z tych dokumentów i opisów wyłaniają się jednostki obdarzone zaletami charakteru i umysłu albo odwrotnie, mając różne wady, aktywne i bierne, uczciwe i nieuczciwe, niemoralne; oszczędne i rozrzutne; dla społeczeństwa zasłużone bądź mające wobec niego przewinienia. W historii poszczególnych rodów mamy zatem wzloty i upadki, osiągnięcia i porażki, przykłady harmonijnych stosunków rodzinnych, a także niemało skandali.

[Fragment książki]

Wielkopolskie rody ziemiańskie - Andrzej Kwilecki

Wielkopolskie rody ziemiańskie - Andrzej Kwilecki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *