Encyklopedia Glogera, Budownictwo wiejskie i inne gorące nowości w Księgarni Budujemy Dwór!

Nowości w Księgarni Budujemy DwórZ radością informujemy, że oferta naszej księgarni rozszerzyła się właśnie o kilkanaście nowych tytułów! Najważniejszą z nich wydaje się być Encyklopedia staropolska Zygmunta Glogera, która ku naszej wielkiej radości ukazała się ponownie drukiem:

Encyklopedia staropolska to dzieło życia Zygmunta Glogera. Wiele lat spędził kompletując materiał i przeczesując źródła. Efektem jego ciężkiej pracy jest czterotomowe dzieło obejmujące setki haseł, rycin i fotografii dotyczących historii i życia w starej Polsce. Dziś jest to niezwykłe źródło informacji i materiałów do badań dla filologów, historyków i etnografów. Po ponad stu latach od ukazania się pierwszego wydania Encyklopedii, dwóch wojnach światowych i wielu dziejowych zawieruchach, niemożliwe by było odtworzenie wielu haseł, które opracował Gloger. Tym cenniejsze jest to źródło wiedzy.

Kolejną bardzo ważną nowością dla naszej sprawy jest Budownictwo wiejskie Iwanickiego:

Karol Iwanicki był w swych czasach uznanym i szanowanym inżynierem. Był projektantem wielu urzędowych gmachów, znawcą stylów architektonicznych. W przededniu odzyskania niepodległości postanowił napisać podręcznik traktujący o budownictwie wiejskim. Książkę opatrzył dedykacją „Odbudowującej się Ojczyźnie – cegiełka do Jej gmachu.” Jego przewodnią ideą było stworzenie dzieła uczącego oszczędnego, łatwego i prawidłowego wznoszenia zabudowań wiejskich. Autor szczegółowo omawia tu materiały budowlane – ich wady i zalety, zasady wznoszenia budynków od fundamentów, przez ściany, piece, wentylację, po dachy. Obszerny rozdział poświęco rozplanowaniu dworu wiejskiego i zabudowań dworskich. W swym dziele zamieszcza także tablice z wszelkimi potrzebnymi wyliczeniami, miarami i wagami przydatnymi budowniczym.

Encyklopedia staropolska - Gloger Zygmunt

Budownictwo wiejskie - Iwanicki Karol

Uniwersalna książka kucharska - Ochorowicz - Monatowa Maria

Alfabetyczny spis wszystkich nowości Księgarni Budujemy Dwór:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *