Okólnik nr 6, czyli likwidacja ziemiaństwa – przegląd prasy

murator-murator-2014_02-covPierwsze dni kwietnia już za nami, najwyższa więc pora, aby zajrzeć do naszej ulubionej prasy! Jak zwykle zaczynamy od miesięcznika Sieci Historii, w którym od samego początku tematyce Ziemiaństwa poświęcony został oddzielny dział. W tym numerze Damian Sitkiewicz skupia się na historii końca ziemian, którzy razem z inteligencją oraz członkami organizacji konspiracyjnych poddani zostali szczególnym represjom po II Wojnie Światowej.

Początkiem końca kilkusetletniej historii polskiego ziemiaństwa była reforma rolna z 6 września 1944 roku. Chęć nadania chłopom ziemi była tylko przykrywką dla likwidacji warstwy ziemiańskiej. Głównym planem Sowietów było zniszczenie polskiej produkcji, ziemiańskiego stylu życia oraz wynikających z tego stosunków społecznych. Być może przede wszystkich chodziło o likwidację gniazd kultury polskiej, która przez setki lat dzięki właścicielom ziemskim promieniowała na inne warstwy społeczne. Więcej o tych czarnych kartach historii w najnowszym numerze miesięcznika. Tekst nabiera jeszcze więcej dramatyczności w momencie, kiedy czytelnik uświadomi sobie, że polski parlament DO DNIA DZISIEJSZEGO nie zdobył się na uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej, akceptując w ten sposób narzucone przez Stalina dekrety. Przypominał o tym ostatnio w tekście Eksterminacja polskiego ziemiaństwa Maciej Rydel na swojej stronie www. W miesięczniku znalazł się ponadto tekst o wielkim patriocie Władysławie Zamoyskim, który między innymi opiekował się zamkiem w Kórniku.

Dramatyczne wydarzenia ostatnich miesięcy na Ukrainie spowodowały obfitość tekstów w prasie społeczno-politycznej na temat historii naszych narodów. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj tekst Jacka Komudy o polsko-ukraińskiej historii, która często stawała się areną zbrodni i odwetów. Tekst ukazał się w aktualnym numerze „Do Rzeczy” (15/063 z 7-14 kwietnia 2014). Kolejny ciekawy artykuł autorstwa Tomasza Stańczyka znalazł się w kwietniowym numerze miesięcznika „Historia Do Rzeczy” 4(14)/2014. Tyczy się on historii relacji polsko-tatarskich, które w wielkim skrócie można podzielić raz na napady, a raz na wierną służbę Rzeczpospolitej. Dotykając szerokiej tematyki Sarmacji warto wspomnieć w tym miejscu jeszcze o tekście Jacka Komudy z numeru 13/2014 tygodnika „Do Rzeczy”, w którym pisarz polemizuje z tezą jakoby żupany, kontusze i podgalanie głowy przyszły do nas ze Wschodu! Co sugeruje autor? Zapraszam do lektury!

Na koniec powrócę jeszcze do naszej dworkowej tematyki, wszak tematem z okładki lutowego Muratora były słupy i kolumny we współczesnym budownictwie. W numerze tym możemy więc poczytać sobie o bardzo ważnych elementach każdego domu zaprojektowanego w stylu dworu. Archiwalne numery pism wspomnianych w przeglądzie dostępne są w wersji cyfrowej w serwisie hussar.nextpress.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *