Zamek Tarnowskich w Dzikowie 2010—2011

Dawna rezydencja Tarnowskich – zamek w Dzikowie, wraz z otaczającym go parkiem stanowi jeden z najcenniejszych zabytków Tarnobrzega. Obiekt ten został zniszczony przez pożar w 1927 r., odbudowano go w stylu neobarokowym, lecz po kilkunastu latach zaczął ponownie ulegać zniszczeniu.

Poważny stan zagrożenia wyjątkowych wartości historycznych pałacu powstrzymany został dzięki przekazaniu rezydencji na cele muzealne. Adaptacja zespołu parkowo-zamkowego obejmowała roboty renowacyjne i konserwatorskie.

Działania obejmowały wykonanie i montaż gzymsów z piaskowca na istniejącym cokołach, herbów ceramicznych, a także realizacje nowych obramień okiennych i drzwiowych, kominka, zegara i portali z piaskowca.

Położono nową nawierzchnię z kostki granitowej, którą zdobi wpisany w koło herb miasta.

Wykonano potrzebne instalacje sanitarne, a także zabezpieczenie napływu wody opadowej między murem oporowym, a fundamentem zamku na dziedzińczykach północnych. Konieczna była instalacja dźwigu osobowego. Dodatkowo poddano renowacji stolarkę obiektu.

Przywrócono do stanu pierwotnego ściany elewacji, które wymagały tynkowania, malowania i wykonania fragmentarycznie okładzin kamiennych.

Przeprowadzone prace budowlano-konserwatorskie i adaptacyjne obiektu dawnego pałacu, pozwoliły na wykorzystanie go na potrzeby Muzeum Historii Miasta Tarnobrzeg.

Prace renowacyjne przeprowadziła firma Furmanek Renewal.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *