Zamek Tarnowskich w Dzikowie 2010—2011

Dawna rezydencja Tarnowskich – zamek w Dzikowie, wraz z otaczającym go parkiem stanowi jeden z najcenniejszych zabytków Tarnobrzega. Obiekt ten został zniszczony przez pożar w 1927 r., odbudowano go w stylu neobarokowym, lecz po kilkunastu latach zaczął ponownie ulegać zniszczeniu.

Poważny stan zagrożenia wyjątkowych wartości historycznych pałacu powstrzymany został dzięki przekazaniu rezydencji na cele muzealne. Adaptacja zespołu parkowo-zamkowego obejmowała roboty renowacyjne i konserwatorskie.

Działania obejmowały wykonanie i montaż gzymsów z piaskowca na istniejącym cokołach, herbów ceramicznych, a także realizacje nowych obramień okiennych i drzwiowych, kominka, zegara i portali z piaskowca.

Położono nową nawierzchnię z kostki granitowej, którą zdobi wpisany w koło herb miasta.

Wykonano potrzebne instalacje sanitarne, a także zabezpieczenie napływu wody opadowej między murem oporowym, a fundamentem zamku na dziedzińczykach północnych. Konieczna była instalacja dźwigu osobowego. Dodatkowo poddano renowacji stolarkę obiektu.

Przywrócono do stanu pierwotnego ściany elewacji, które wymagały tynkowania, malowania i wykonania fragmentarycznie okładzin kamiennych.

Przeprowadzone prace budowlano-konserwatorskie i adaptacyjne obiektu dawnego pałacu, pozwoliły na wykorzystanie go na potrzeby Muzeum Historii Miasta Tarnobrzeg.

Prace renowacyjne przeprowadziła firma Furmanek Renewal.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *